Hành trình phát triển

2013: Bắt đầu sản xuất hàng mây nhựa từ làng nghề Chúc Sơn, Chương Mỹ

2016: Mở Xưởng Sản Xuất Tại Nam Định

2018: Mở Xưởng Sản Xuất Thứ 2 tại Quốc Oai

 

Quy Mô Nhà Xưởng Sản Xuất

  • Xưởng 1: Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội; S: 1000m2; Công Nhân: 35+ người
  • Xưởng 2: Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định; S: 500m2; Công Nhân: 15+ người.
Giá trị cốt lõi

Trung Thực

 

Chuyên Nghiệp

Tôn Trọng

Công Bằng

Dự Án Tiêu Biểu

Mây Nhựa Hà Nội

  1. Văn Phòng: Số 259 Chiến Thắng, p Văn Quán, Hà Nội
  2. Hotline: 0939.79.86.88
  3. Email: info@maynhuahn.com
  4. Xưởng Sản Xuất: Hòa Thạch, H. Quốc Oai, Hà Nội